Banner image
Banner image
Banner image
Banner image
Banner image
Banner image

Fotanalys

Uppdragsgivare

Fotanalys

Uppdrag

Webbdesign
Logotyp
Profilering

Fotanalys vision är att hjälpa människor till ett bättre och bekvämare liv genom ett par individanpassade medicinska fotbäddar. Fötterna spelar stor roll för kontrollen av balans, kroppsställning och hur övriga delar av kroppen fungerar. Felställningar i fötterna kan därför ge upphov till problem som avspeglas i olika delar av kroppen så som knän, höfter, rygg och nacke.

Till hemsidan ⇢