Banner image
Banner image
Banner image

Banguider

Banguider som ritas från grunden vilket betyder att klubben får en skräddarsydd design som passar in i klubbens grafiska profil.

Engångskostnad, inga löpande kostnader.

Klubben äger fullständiga rättigheter och kan använda banguiden t ex för tryck, hemsida eller appar.

Klubben får originalfilerna, så att klubben själv kan revidera framtida förändringar på banan.